ماده 1-مصوبه762 شوراي عالي انقلاب فرهنگي: در اجراي بندهاي 11 و 13 سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه كشور، بند 13 سياست هاي كلي سلامت ابلاغي مقام معظم رهبري و راهبردهاي كلان 7 و 11 و بندهاي 1 و 2 اقدام ملي 14 از راهبردهاي كلان 6 نقشه جامع علمي كشور و به منظور توزيع عادلانه منابع، ايجاد فرصت هاي برابر، توزيع مأموريت آموزشي نيروي انساني متخصص مورد نياز، جلوگيري از فعاليت هاي تكراري، استفاده از مزيت هاي منطقه اي، تمركز زدايي و جلوگيري از تجمع امكانات انتقال قدرت تصميم گيري، مشاركت دانشگاه ها در موضوعات ملي و فرا استاني ، نظام آموزش عالي سلامت كشور از نظر آمايش سرزميني به 10 كلان منطقه به شرح زير تقسيم مي شود:

1-    منطقه يك: شامل دانشگاه هاي علوم پزشكي گيلان، مازندران، بابل، گلستان، سمنان و شاهرود

2-    منطقه دو: شامل دانشگاه هاي علوم پزشكي تبريز، اروميه، اردبيل و دانشكده هاي علوم پزشكي مستقر در منطقه

3-    منطقه سه: شامل دانشگاه هاي علوم پزشكي كرمانشاه، همدان، كردستان و ايلام

4-    منطقه چهار: شامل دانشگاه هاي علوم پزشكي اهواز، لرستان، دزفول و دانشكده هاي علوم پزشكي مستقر در منطقه

5-  منطقه پنج: شامل دانشگاه هاي علوم پزشكي شيراز، جهرم، فسا، بندرعباس، بوشهر، ياسوج و دانشكده هاي علوم پزشكي مستقر در منطقه

6-  منطقه شش: شامل دانشگاه هاي علوم پزشكي زنجان، اراك، قزوين، قم، البرز و دانشكده هاي علوم پزشكي مستقر در منطقه

7-    منطقه هفت: شامل دانشگاه هاي علوم پزشكي اصفهان، يزد، كاشان و شهركرد

8-  منطقه هشت: شامل دانشگاه هاي علوم پزشكي كرمان، زاهدان، رفسنجان، جيرفت، زابل، بم و دانشكده هاي علوم پزشكي مستقر در منطقه

9-  منطقه نه: شامل دانشگاه هاي علوم پزشكي مشهد، بيرجند، بجنورد، سبزوار، گناباد، تربت حيدريه و دانشكده هاي علوم پزشكي مستقر در منطقه

10-  منطقه ده: شامل دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران، شهبد بهشتي، ايران، بقيه اله (عج) ، شاهد، ارتش و بهزيستي و توانبخشي

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-4-14 10:20        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ