یاسوج

نام رابط :  آقای سید ابوالقاسم هادی نیا

سمت : عضو هیئت علمی دانشگاه، گروه علوم آزمایشگاهی

پست الکترونیک: ahadinia@yahoo.com

تلفن تماس : 33233707-074

نمابر : 33235150-074

 

بندرعباس

نام رابط :دکتر علي حیرانی

سمت :

پست الکترونیک:.

تلفن تماس :09126183063

نمابر :33331991

 

بوشهر

نام رابط :آزاده عازمیان

سمت :

پست الکترونیک:

تلفن تماس :09173712247

نمابر :33323123

 

فسا

نام رابط :عباس عبداللهی

سمت :

پست الکترونیک:

تلفن تماس :09121469906

نمابر :53357091

 
  

جهرم

نام رابط :محمد امین مهاجرانی

سمت : مشاور و رئیس دبیرخانه هیئت امنا

پست الکترونیک:

تلفن تماس :09177067630

نمابر :54344002

 

پزشکی لار

نام رابط :خانم مریم صدیق

سمت : مدیر EDC

پست الکترونیک:

تلفن تماس :09173830786

نمابر :52253660

 
 

پزشکی گراش

نام رابط :مهدی خوشبخت

سمت :

پست الکترونیک:

تلفن تماس :09217991675

نمابر :52452335

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-29 11:12        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ