تلاش در جهت استقرار و فعال سازی دبیرخانه منطقه آمایشی با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی مستقر در منطقه

  تلاش جهت ایجاد گفتمان تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در سطح منطقه و دانشگاهها با استفاده از کلیه ظرفیت های موجود اعم از سمینارها، نشست های علمی، فضای مجازی و ...

  تدوین ترجمان بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در سطح منطقه و دانشگاهها

بازنگری و تدوین برنامه های آموزشی ( کوریکولومها) که از سوی معاونت تعیین و ارسال می گردد،با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی مستقردر منطقه

  همکاری در اجرایی سازی و استقرار نظام تربیت نیروهای حد واسط و آموزش های مهارتی در سطح منطقه براساس ضوابط اعلامی از سوی معاونت در بستر دانشگاههای علوم پزشکی مستقر در منطقه

همکاری در گسترش محیطی آموزش عالی سلامت در منطقه براساس مصوبات شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور

اجرایی سازی مصوبات و بخشنامه های ارسالی از سوی شورایعالی اخلاق پزشکی و معاونت در سطح منطقه به منظور ترویج و توسعه زیر ساخت های اخلاق پزشکی و تعهد حرفه ای در مراکز آموزش عالی نظام سلامت

تلاش جهت توسعه فعالیت های بین المللی در منطقه براساس نقشه آمایش بین الملل با همکاری کلیه دانشگاههای علوم پزشکی مستقر در منطقه

راه اندازی شبکه تبادلات علمی و برنامه های آموزشی مشترک با دانشگاه های معتبر جهان بر مبنای نقشه آمایش بین الملل آموزشی پزشکی با همکاری دانشگاههای منطقه آمایشی

راه اندازی مرکز سنجش منطقه ای آموزش پزشکی براساس ضوابط واستانداردهای ابلاغی از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی مستقر در منطقه

راه اندازی مرکز سنجش صلاحیت بالینی در منطقه براساس ضوابط و استانداردهای ابلاغی از سوی معاونت با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی مستقر در منطقه

  اجرای برنامه اعتباربخشی موسسه ای مراکز آموزشی درمانی ( بیمارستان ها) مستقر در منطقه با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی مستقر در منطقه

همکاری در اعتباربخشی بین المللی دانشگاهها و موسسات آموزش علوم پزشکی مستقر در منطقه با همکاری این دانشگاه

توسعه رشته ها و مقاطع تحصیلی علوم پزشکی براساس ظرفیتهای موجود در منطقه و طبق نظر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی و با همکاری کلیه دانشگاههای علوم پزشکی مستقر در منطقه

توسعه آموزشهای تخصصی و فوق تخصصی در بیمارستان های آموزشی جامع زنان مستقر در منطقه در صورت وجود و یا تلاش در جهت راه اندازی آنها در منطقه با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی مستقر در منطقه

حمایت از شرکت های دانش بنیان مستقر در منطقه در زمینه آموزش پزشکی

راه اندازی مرکز آموزشهای مجازی علوم پزشکی در منطقه آمایشی با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی فضای مجازی و با کمک دانشگاههای علوم پزشکی مستقر در منطقه

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-29 11:06        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ